Om Firma Uno

75,6 % av Sveriges företag, är enmansföretag och merparten av företagen i det svenska näringslivet består av små och medelstora företag. Endast 0,1 % av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler. Det innebär att det finns 783 535 svenska företag som drivs av lika många personer.

Hos soloföretagare förekommer – av naturliga skäl – inte några kickoff-arrangemang, jul- eller firmafester och ofta får man höra gliringar från anställda på storföretag i stil med ”Har du kul på firmafesterna, hö hö?” Men nu är det slut på det för nu startar Firma Uno – roligt för soloföretagare.

Det är lätt att bli hemmablind och det gäller även för stora företag. På Firma Unos arrangemang har du som soloföretagare möjlighet att få såväl nya perspektiv som nya kontakter eftersom flera olika branscher finns representerade. Du får också en möjlighet att berätta mer om din verksamhet och dina produkter/tjänster samt presentera konkreta erbjudanden.

Ambitionen för Firma Uno är att varje arrangemang ska hålla en hög kvalitet, ge möjligheter till kompetensutbyte, affärsnytta, gemenskap, glädje och rekreation med ett hållbart perspektiv.

Soloföretagare är ofta en driftig person som kan leda sig själv kan också leda andra, dvs. här finns en ledarpotential och möjligheter till spännande korsbefruktningar hos företagen.

Bakom konceptet Firma Uno står, förutom initiativtagare Pia Boson, Kersti Angenent, Helena Öberg, Ulrika Johansson, Åsa Fontana och Eva Strindlund.